Dr Rodoljub RISTIĆ, spec. internista kardiol

- Rođen je 1946. godine u Erdeviku.

- Diplomirao je 1971. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

- Dve godine iskustva u farmaceutskoj firmi "Boehringer Ingelheim", Beč,  na odeljenju kliničke farmakologije i marketinga

- Specijalistički ispit iz interne medicine (1980. godine) u KBC Zvezdara, gde je dve godine kasnije subspecijalizirao iz oblasti kardiologije. 

- 14 godina rada u Gradskoj bolnici,  KBC Zvezdara, od kojih šest poslednjih kao načelnik specijalističke poliklinike.   

- Od 19991. godine započinje privatnu praksu u specijalistickoj kardiološkoj ordinaciji, koja je tokom dve decenije rada prerasla u renomiranu Kliniku.

- NAŠA POLIKLINIKA Dr Rodoljub Ristiž danas pruža medicinske usluge ne samo iz oblasti kardiologije već i specijalista interne medicine različitih profila  - pulmologa, hematologa, neurologa, endokrinologa...

KONTAKT:

NAŠA POLIKLINIKA Dr Rodoljub Ristić
Cvijićeva 38, Beograd
Tel. 011 2766 992, 2766 726
www.nasapoliklinika.rs

Adresar

ORDINACIJE

auraneuroBaner copy
KekicBaner
radojcic