Primarijus dr sci.med. Tatjana Radosavljević, pneumoftiziolog

Specijalistička ordinacija za pneomoftiziologiju “TARA MD”Tatjana Radosavljevic portertPrimarijus dr sci.med. TatjanaRadosavljević, pneumoftiziolog

Dr Radosavljević je Medicinski fakultet završila je u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,76. Nakon stažiranja, zaposlila se u Klinici za plućne bolesti kao klinički lekar, a potom kao lekar specijalista pneumoftiziolog (do 1995) , pri čemu je poslednje dve godine obavljala dužnost šefa odseka za tuberkulozu.

Specijalistički ispiti iz pneumoftiziologije položila je na Medicinskom fakultetu u Nišu, aprila meseca 1989. Godine sa odličnim uspehom.

Magistarske studije završila je 1994.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Od februara 1995. godine bila je zaposlena u Institutu za plućne bolesti i tuberkulozu Kliničkog centra Srbije, kao lekar specijalista pneumoftiziolog. Stručni naziv primarijusa dodeljen joj je 1996.godine.

Doktorat medicinskih nauka odbranila je u decembru 2005.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Učesnik je mnogih stručnih kongresa u zemlji i inostranstvu, dobitnik nagrade za najbolji poster na Balkanskom Kongresu interventne pulmologije na Rodosu 1995.godine, te specijalne nagrade za istraživački rad iz nerazvijenih zemalja na Svetskoj konferenciji o plućnom karcinomu u Dablinu 1998. godine.

Deset godina je radial na Odeljenju intenzivne nege Instituta za plućne bolesti i tuberkulozu a potom kao lekar na odeljenju za naučno-istraživački rad Klinike za pulomologiju Kliničkog centra Srbije.

Direktor i osnivač Lekarske komore Srbije. Funkciju direktora obavljala je od 2007.do 2014.godine.
Osnivač je i vlasnik specijalističke pneumoftiziološke ordinacije „TARA-MD“. Gde trenutno radi

KONTAKT

Specijalistička pneumoftiziološka ordinacija “Tara MD”
Zemun, Hercegovačka 20b (radon vreme 12- 20 h)
011/ 210 97 06
0 63 369 416 (00-24h)
tara.pulm@gmail.com
www.pulmologija.rs

Adresar

ORDINACIJE

auraneuroBaner copy
KekicBaner
radojcic